Ortopedické ambulance:

Ortocentrum:

  • Pondělí: 7.00 - 15.00
  • Úterý: 7.00 - 14.00

Tel.: +420 735 743 823

Fakultní nemocnice Ostrava:

  • Čtvrtek: 7.00 - 15.00

Tel.: +420 597 373 206(7)

Poradna ortopedie nohy:

Specializovaná poradna
pro ortopedii nohy

  • Úterý: 14.30 - 17.00

Ortocentrum s.r.o.
2. patro, Mephacentrum
Opavská 962/39
708 00 Ostrava - Poruba

Pouze po domluvě přímo s lékařem
(po/út tel.: +420 703 494 494)

Rychlý kontakt:

Poskytované služby:

  • Ortopedické vyšetření
  • Ortopedické ambulantní výkony
  • Konzultace indikací
  • Provádění operačních výkonů
  • Administrativní činnost u úrazového pojištění

Doporučujeme:

ulevapronohy.cz
internetový prodej ortopedických pomůcek a výrobků zaměřených na péči o nohy

Právní informace

Usilujeme o to, předložit na těchto stránkách správné a pravidelně aktualizované informace. Vyhrazujeme si však právo nenést odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací a údajů. To platí zejména pro všechny ostatní webové stránky, které přímo či nepřímo souvisí s hypertextovým odkazem z těchto stránek. Provozovatel odmítá veškerou odpovědnost za obsah takto souvisejících webových stránek. Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny, nebo změny údajů a údajů poskytovaných, nebo je dokonce zrušit bez předchozího upozornění.


1. Autor nepřijímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za požadavky vůči autorovi o hmotné či nehmotné škodě vyplývající z užití nebo zneužití poskytnutých informací/ a nebo použití vadných nebo neúplných údajů, bude tedy třeba odmítnout, pokud nelze prokázat, že autor jednal úmyslně nebo byl hrubé nedbalosti. Všechny nabídky jsou nezávazné a bez závazků. Části stránek nebo kompletní publikace včetně všech nabídek mohou být změněny, doplněny, nebo částečně, či úplně odstraněny autorem bez předchozího upozornění.

2. Doporučení a odkazy: Autor nemůže být plně zodpovědný za externí internetové odkazy na jiné stránky, nebo jen z těchto stránek (odkazy) - pokud lze dokázat, že měl dokonalé znalosti jejich nelegálního obsahu, a bylo technicky možné a rozumné, aby se zabránilo návštěvníkům vlastních stránek v prohlížení těchto stránek. Autor prohlašuje, že v době, kdy tyto odkazy byly vytvořeny, lokality v otázce byly bez jakéhokoli protiprávního obsahu. Autor nemá žádný vliv na současný, nebo budoucí design externích stránek. Proto se výslovně distancuje od všech obsahů veškerých odkazovaných stránek, které byly změněny po založení . Poskytovatel stránky, na které je odkazováno, je sám zodpovědný za ilegální, chybné nebo neúplné obsahy, a zejména za škody vyplývající z užití nebo zneužití informací takto uvedených. Osoby pouze s odkazem na konkrétní publikaci formou odkazů nejsou považovány za jeho obsah.