Ortopedické ambulance:

Ortocentrum Ostrava Poruba

Ortocentrum Slezská Ostrava

Ortocentrum Bílovec

Poradna ortopedie nohy:

Specializované konzultace na vyžádání pacienta
- čas i prostor podle individuální potřeby na Vámi zvoleném pracovišti.

Rychlý kontakt:

Poskytované služby:

 • Ortopedické vyšetření
 • Ortopedické ambulantní výkony
 • Konzultace indikací
 • Provádění operačních výkonů
 • Administrativní činnost u úrazového pojištění

Doporučujeme:

ulevapronohy.cz
internetový prodej ortopedických pomůcek a výrobků zaměřených na péči o nohy

Diagnózy

Velké množství příčin bolestí nohou nedovoluje podat komplexní přehled všech diagnóz. Zde proto uvádíme jen nejčastější příčiny onemocnění nohou, přivádějící pacienty do ortopedických ordinací.


Hallux valgus („vbočený palec“, lidově „kostka“)

Patří k nejčastějším získaným statickým deformitám nohy, zejména u žen, kde je tato deformita úzce spjata se vznikem příčně ploché nohy. Může se však vyskytnout i u dětí jako tzv. juvenilní forma. Působí značné obtíže – bolesti při zatížení, otlaky v obuvi, zarudnutí, záněty a puchýře, vadí kosmeticky a  působí problémy s výběrem obuvi.

Na vzniku vbočeného palce se podílí několik faktorů:

zevní faktory:  

 • nevhodná obuv (lodičky, boty s úzkou špičkou a vysokým podpatkem)
 • dlouhé stání a nadměrná zátěž nohou

vnitřní faktory:

 • tvar nohy
 • vrozené i získané (např. poúrazové) postavení kostí nohy
 • dědičnost
 • příčné i podélné plochonoží
 • vrozené oslabení vaziva (kolagenu)
 • artritida – revmatoidní, dnavá,…
 • a další faktory…

Formy vbočeného palce

a) lehká – vyčnívající „kůstka“ na vnitřní straně nohy a lehce vbočený palec
b) střední - obr. č. 1 a), b) – dochází ke „kolizi“ palce a 2. prstu nohy, kůstka vyčnívá výrazněji a neumožňuje pacientovi užívat úzkou a pevnou obuv
c) těžká forma (obr. č. 2a), b), c) – většinou jako těžká kombinovaná vada s křížením prstů, příčným plochonožÍm a kladívkovými deformitami vykloubených prstů

Secesní vily

Obr. č. 1a) Středně těžká forma Hallux valgus - vbočený palec začíná tlačit na II. prst

Secesní vily

Obr. č. 1b) Středně těžká forma Hallux valgus - vbočený palec tlačí na II. prst

Secesní vily

Obr. č. 2a) Těžký hallux valgus - juvenilní forma (žena, 23 let, stav po 2 neúspěšných operacích v 11 a 15 letech věku)

Secesní vily

Obr. č. 2b) Těžký hallux valgus - juvenilní forma (žena, 23 let, stav po 2 neúspěšných operacích v 11 a 15 letech věku) - pohled na plosku nohy

Secesní vily

Obr. č. 2c) Těžký hallux valgus - juvenilní forma (žena, 23 let, stav po 2 neúspěšných operacích v 11 a 15 letech věku)

 

Hallux valgus interphalangeus

jedná se o deformitu, kdy příčinou je nesprávné postavení kloubních ploch mezi články palce nohy.  Vyskytuje se méně často, ale projevuje se podobně a působí prakticky totožné obtíže jako předchozí onemocnění.


Hallux rigidus („ztuhlý palec“)

Onemocnění vyskytující se zejména u mužů. Jedná se o artrózu základního kloubu palce. Projevuje se nemožností pohybu palce a bolestivými pod kůží vyčnívajícími kostními výrůstky a nad nimi otlaky kůže. (obr. č. 3)

Secesní vily

Obr. č. 3) Těžký oboustranný hallux rigidus - výrazné kostní výrůstky základních kloubů palců

 

Digitus hammatus („kladívkový prst“)

Deformita prstů do tzv. kladívkového postavení vzniká ve vyšším věku. Projevuje se bolestivými otoky, zarudnutím a otlaky na kloubech prstů nohy, tzv. „kuřími oky“, které tlačí v obuvi. Postižení se objevuje nejčastěji na 2. prstu. Prst se postupně ohýbá, nelze ho narovnat a tlakem obuvi se na vrcholku prvního článku vytvoří otlak. (obr. č. 4a), b)

Secesní vily

Obr. č. 4a) Kladívková deformita 2. prstu

Secesní vily

Obr. č. 4b) Kladívková deformita 2. prstů obou nohou

 

Vzniká nejčastěji užíváním nevhodné obuvi – krátké boty s úzkou špičkou nebo boty s vysokými podpatky, ale i nošením těsných ponožek. Prsty jsou neustále skrčeny a drážděny, tlačí na ně okolní prsty. Postupně dojde ke kontrakturám (smrštění) šlach a kloubních pouzder prstů nohou. Tlakem obuvi na tyto klouby dochází k tvorbě bolestivých otlaků a kuřích ok.

Nejnáchylnější na vznik kladívkového prstu je 2. prst, především pokud je delší než palec (tzv. řecký typ nohy), ale deformita může postihnout i ostatní prsty.  Velmi často bývá tato deformita spojena s vbočeným palcem (hallux valgus), kdy palec tlačí na 2. prst zboku.

Kladívkový prst může být i vrozenou vadou, a to i na více prstech a na obou nohou zároveň. Může být též následkem neurologického onemocnění.


Pes planus („plochá noha“, „platfus“)

Kosti nohy vytvářejí zvláštním seskupením klenbu, jejíž konstrukci zabezpečují vazy a svaly. Jak napsal již kdysi Leonardo da Vinci: „Noha je umělecký výtvor složený ze 26 kostí, 107 vazů a 19 svalů". Jedná se tedy o velmi sofistikovaný, extrémně pevný, ale pružný systém zajišťující fyziologickou funkci nohy, který působí jako odpružení celého těla proti otřesům při chůzi. Toto specifické uspořádání kostí se nazývá klenba nožní. Rozlišujeme klenbu nožní příčnou a podélnou. Každé narušení jen jediného článku tohoto relativně složitého systému může mít za následek přetížení ostatních struktur a rozvoj obtíží.

U dětí se klenba vyvíjí postupně s růstem a zatížením nohou a je zcela vytvořená až kolem třetího roku věku. V batolecím věku je noha normálně vbočená a klenba je vyplněna tukovým polštářem, proto otisk nohou u malých dětí neodpovídá tvaru otisku nohou u dospělých. S růstem dítěte se klenba postupně dotváří do normálního tvaru. Nesprávným vývojem, zatížením, vlivem obezity, vrozenou dispozicí kostí svalů a vazů nohou, vlivem neurologických a svalových onemocnění, ale také užíváním nesprávné obuvi dochází k rozvoji dětské ploché nohy.

U dospělých vzniká plochonoží z mnoha různých důvodů - vlivem přetěžování v zaměstnání, sportem, zvýšenou tělesnou hmotností, dlouhým stáním, nošením těžkých břemen, používáním nevhodné nebo nezdravé módní obuvi, anebo vrozenou či získanou ochablostí svalstva. (obr. č. 5a), b)

Secesní vily

Obr. č. 5a) Plochá noha - vybočení paty a pokles podélné klenby nohy - pohled zboku

Secesní vily

Obr. č. 5b) Plochá noha - vybočení paty a pokles podélné nohy - pohled zezadu

 

Podélně plochá noha, se projevuje poklesem vnitřní klenby nohy a s ním spojeným omezením základních funkcí klenby nožní, zvýšenou únavou, pálením a někdy i tupou bolestí. Často je tato vada doprovázena zvýšenou potivostí nohou, otoky a zhoršením krevního oběhu.
Příčně plochá noha, je vada související s přetěžováním přední příčné klenby nožní. Projevuje se poklesem této klenby s následným zhoršením pružnosti a bolestmi v místech II. až IV. hlavičky nártní kosti. Přetížení je způsobeno především dlouhodobým nošením obuvi s vysokým podpatkem, čímž se narušuje rovnoměrnost zatížení nohy.


Metatarzalgie (úporné bolesti přední části nohy)

Jsou velmi úzce spojeny s příčně plochou nohou. Jedná se o bolestivé afekce přední části nohy vznikají v důsledku přetížení některé části přednoží. Spojnice mezi 2. a 5. MTP kloubem (spojení zánártní kosti a základním článkem prstu) tvoří šikmou osu přednoží, která se maximálně zatěžuje po zvednutí paty. Příčná osa má naopak maximální zatížení před odrazem nohy z podložky. Tím dochází k plynulému přenosu zatížení ze zevní strany nohy na vnitřní s největším zatěžováním na hlavičce 2. a 3. zánártní kosti. Každé vychýlení šikmé a příčné osy přednoží vede ke změně biomechaniky a tudíž i přetížení některé její části. Směr těchto os a způsob jejich zatěžování je významně ovlivňován postavením nohy v hlezenním kloubu.

Přetěžování přednoží zvýšenou fyzickou zátěží doplněné zejména atypickou obuví, která změní vektor zátěže, vede ke zlomeninám z přetížení tzv. stress zlomeninám. Mají typickou anamnézu s pozátěžovou bolestivostí ustupující v klidu. Nejčastěji se vyskytují na 2. a 3. zánártní kosti. Důležité je správné stanovení diagnózy a vysazení aktivity, která bolest způsobuje a následné pozvolné zvyšování zátěže.

Další relativně častou příčinou bolestí je Mortonův neurom. Bolestivost je způsobena chronickým drážděním a následným zduřením interdigitálních (meziprstních) nervů přednoží.


Pes rheumaticus („revmatická noha“)

Těžká komplexní vada, postihující mimo ostatní lokality prakticky všechny klouby nohy. Vlivem chronického revmatického zánětu kloubů dochází k rozvolnění vaziva zpevňujícího klouby, destrukci kloubních ploch a přetížení revmatismem oslabených šlach. Výsledkem je rychle se zhoršující deformita komplexního charakteru vyžadující si často radikálnější operační řešení, než u podobných stupňů vad u jinak zdravých pacientů. Radikálnější řešení však přináší stabilnější a z dlouhodobého hlediska lepší výsledky.

Jde o onemocnění, jehož projevy jsou pro pacienta velmi závažné, často invalidizující a imobilizující. (obr. č. 6a), b)

Secesní vily

Obr. č. 6a) Deformita nohy u revmatoidní artritidy - čelní pohled

Secesní vily

Obr. č. 6b) Deformita nohy u revmatoidní artritidy - ploska nohy

 

Digitus quintus supraductus („trčící malíček“)

Zvednutý, někdy až přeložený malíček přes IV. prst nohy, je často familiárního výskytu (dědičná vada). Malíček je uchýlen směrem k IV. prstu tak, že se v různé míře překládá přes tento, nebo i ostatní prsty a činí obtíže v obuvi.


Komplexní vady nohy

Jsou podobné revmatickým, ale jejich příčina není zánět revmatického charakteru. Vznikají postupně nejprve jako jednoduché dobře řešitelné vady, ale dlouhodobým přetěžováním nohou, nesprávnou obuví a odkládáním návštěvy ortopeda se jejich stav zhoršuje, přidružují se další vady, až nakonec nemožnost obout jakoukoli obuv přivede pacienta do ortopedické ambulance...
Jejich řešení je pak podstatně komplikovanější a obtížnější, než při včasné návštěvě lékaře a adekvátní léčbě.