Ortopedické ambulance:

Ortocentrum Ostrava Poruba

Ortocentrum Slezská Ostrava

Ortocentrum Bílovec

Poradna ortopedie nohy:

Specializované konzultace na vyžádání pacienta
- čas i prostor podle individuální potřeby na Vámi zvoleném pracovišti.

Rychlý kontakt:

Poskytované služby:

  • Ortopedické vyšetření
  • Ortopedické ambulantní výkony
  • Konzultace indikací
  • Provádění operačních výkonů
  • Administrativní činnost u úrazového pojištění

Doporučujeme:

ulevapronohy.cz
internetový prodej ortopedických pomůcek a výrobků zaměřených na péči o nohy

Fotogalerie

První případ:

Pacientka s kombinovanou vadou nohy – podélnou i příčnou plochou nohou a vbočeným palcem. Řešeno osteotomií I. zánartní kosti tzv. SCARF osteotomií. Jedná se o protětí kosti Z-řezem, otočení a posunutí krajního fragmentu blíže k ostatním prstům a do plosky nohy a fixace dvěmi šroubky schovanými pod povrch kosti. Na snímcích po 4 měsících od operace je patrná remodelace klenby nohy, pacientka bez obtíží zvládá stoj na špičkách (Obr. 1-10).

Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně

Obr. č. 1

Obr. č. 1 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně - čelní pohled (před operací)

Obr. č. 2

Obr. č. 2 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně - pohled na klenbu nohy (před operací)

Obr. č. 3

Obr. č. 3 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně - pohled na plosku nohy (před operací)

Obr. č. 4

Obr. č. 4 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně - Rtg snímek (před operací)

Obr. č. 5

Obr. č. 5 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně - Rtg snímek (po operaci)

Obr. č. 6

Obr. č. 6 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně - Rtg snímek (po operaci - šikmá projekce)

Obr. č. 7

Obr. č. 7 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně (4 měsíce po operaci - čelní pohled)

Obr. č. 8

Obr. č. 8 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně (4 měsíce po operaci - stoj na špičkách)

Obr. č. 9

Obr. č. 9 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně (4 měsíce po operaci - stoj na patách)

Obr. č. 10

Obr. č. 10 Kombinovaná vada - těžká plochá noha + Hallux valgus středního stupně (4 měsíce po operaci - pohled na plosku nohy)

Druhý případ:

23-letá pacientka s velmi těžkou vadou nohy. V 11 a 15 letech prodělala 2 neúspěšné operace, jejichž výsledek je patrný na fotografiích.  K uspokojivému vyřešení bylo nutno zasáhnout do postavení nohy  na více etážích. Byla provedena artrodéza  kuneometatazálního skloubení a osteotomie zánártní kosti a základního článku palce.  Po tomto náročném výkonu pacientka absolvovala komplexní rehabilitaci, po 3 měsících od operace byla schopna užívat běžnou obuv a vrátila se do zaměstnání (práce ve stoje). Na snímcích 11měsíců od výkonu je patrné osové postavení nohy i prstů, pacientka zvládá chůzi i běh bez omezení, věnuje se sportu a dle svých slov, „začala znovu žít“ (Obr. 11-20).

Těžký hallux valgus - juvenilní forma

Obr. č. 11

Obr. č. 11 Těžký hallux valgus - juvenilní forma (žena, 23 let, stav po 2 neúspěšných operacích v 11 a 15 letech věku) - čelní pohled

Obr. č. 12

Obr. č. 12 Těžký hallux valgus - juvenilní forma (žena, 23 let, stav po 2 neúspěšných operacích v 11 a 15 letech věku) - pohled na plosku nohy

Obr. č. 13

Obr. č. 13 Těžký Hallux valgus juvenilní forma - rtg snímek před operací

Obr. č. 14

Obr. č. 14 Těžký Hallux valgus juvenilní forma - rtg snímek po operaci

Obr. č. 15

Obr. č. 15 Těžký Hallux valgus - juvenilní forma (bandážování po operaci - pohled na plosku nohy)

Obr. č. 16

Obr. č. 16 Těžký Hallux valgus - juvenilní forma (bandážování po operaci - pohled pacientky)

Obr. č. 17

Obr. č. 17 Těžký Hallux valgus - juvenilní forma (čelní pohled 11 měsíců po operaci)

Obr. č. 18

Obr. č. 18 Těžký Hallux valgus - juvenilní forma (pohled ze strany pacientky 11 měsíců po operaci)

Obr. č. 19

Obr. č. 19 Těžký Hallux valgus - juvenilní forma (ploska nohy 11 měsíců po operaci)

Obr. č. 20

Obr. č. 20 Těžký Hallux valgus - juvenilní forma (pohled ze strany 11 měsíců po operaci)

Třetí případ:

Pacientka operovaná v 15 letech pro vbočený palec, během let se jizvením měkkých tkání vytvořila varozita palce (vbočení dovnitř), stav po 32 letech patrný na snímku. Řešením s ohledem na tah měkkých tkání byla artrodéza (zpevnění kloubu) pomocí tzv. „paměťové“ skobičky ideálním řešením. Pacientka po 4 letech pociťovala nepříjemné svírání v oblasti skobičky, po jejím odstranění je spokojená a bez obtíží (Obr. č. 21-27).

Pooperační deformita

Obr. č. 21

Obr. č. 21 Stav po operaci nohy v 15.letech věku pro vbočený palec - hyperkorekce (čelní pohled po 32 letech od operace)

Obr. č. 22

Obr. č. 22 stejný pacient - řešení artrodézou (zpevněním) pomocí paměťové skobky

Obr. č. 23

Obr. č. 23 stejný pacient - postavení palce po zpevnění kloubu pomocí paměťové skobky (snímek v odlehčení)

Obr. č. 24

OObr. č. 24 stejný pacient - postavení prstů po aplikaci paměťové skobky (zátěžový test tlakem na plosku nohy)

Obr. č. 25

Obr. č. 25 stejný pacient - pevný kostní srůst 2 roky po operaci (na Rtg snímku je patrná paměťová skoba)

Obr. č. 26

Obr. č. 26 stejný pacient - pevný kostní srůst (po odstranění skobky) - zachované osové postavení všech prstů

Obr. č. 27

Obr. č. 27 stejný pacient - osové postavení nohy a prstů (4 roky od operace)

Čtvrtý případ:

Pacientka s revmatoidní artritidou léčena již 27 let. Pro těžké deformity obou nohou byla v r. 2006 provedena Hoffmannova operace obou nohou. Nyní je pacientka 6 let od operačních výkonů, má za sebou další ortopedické výkony na zápěstí a rukou. S výsledkem je maximálně spokojena. Bez obtíží zvládá stoj na špičkách i chůzi po patách, nedochází k znovuvytvoření vady (Obr. č. 28-33).

Revmatoidní artritida

Obr. č. 29

Obr. č. 29 Revmatoidní artritida - předoperační snímky

Obr. č. 30

Obr. č. 30 Revmatoidní artritida - 6 let po Hoffmannově operaci obou nohou (Rtg snímek pravé nohy)

Obr. č. 31

Obr. č. 31 Revmatoidní artritida - 6 let po Hoffmannově operaci obou nohou (stoj na špičkách - boční pohled)

Obr. č. 32

Obr. č. 32 Revmatoidní artritida - 6 let po Hoffmannově operaci obou nohou (stoj na špičkách - čelní pohled)

Obr. č. 33

Obr. č. 33 Revmatoidní artritida - 6 let po Hoffmannově operaci obou nohou (znovuvytvořené klenby nohou - pohled na plosky nohou)

Pátý případ - vlastní inovace:

Pacientka fyzioterapeutka, 44 let a její neduh - lodičky. S využitím více než dvanáctiletých zkušeností jsem zavedl metodu "V- osteotomie" (v anglosaské literatuře lze najít jako: "long arm chevron"), která odstraňuje řadu nevýhod dříve používaných technik a naopak přináší benefity pro pacienta. Operační technika šetří cévní zásobení, umožňuje přesnější a snazší korekci, k fixaci fragmentů je potřeba pouze 1 šroub uložený uvnitř kosti a není nutno jej odstraňovat - odpadá nutnost další anestezie, operační přístup a následná jizva jsou menší, hojení a pooperační rekonvalescence jsou kratší. Na snímcích je stav po V- osteotomii I metatarzu doplněný Akinovou operací článku prstu. Výsledek po 6 týdnech po operaci je překvapivý, umožňuje zátěž i pohyb.

V-osteotomie

Obr. č. 34

Obr. č. 34 V-osteotomie - předoperační snímky

Obr. č. 35

Obr. č. 35 V-osteotomie - 6 týdnů po operaci

Obr. č. 36

Obr. č. 36 V-osteotomie - 6 týdnů po operaci - pohled shora

Obr. č. 37

Obr. č. 37 V-osteotomie - 6 týdnů po operaci - pohled zboku

a řada dalších…