Ortopedické ambulance:

Ortocentrum Ostrava Poruba

Ortocentrum Slezská Ostrava

Ortocentrum Bílovec

Poradna ortopedie nohy:

Specializované konzultace na vyžádání pacienta
- čas i prostor podle individuální potřeby na Vámi zvoleném pracovišti.

Rychlý kontakt:

Poskytované služby:

  • Ortopedické vyšetření
  • Ortopedické ambulantní výkony
  • Konzultace indikací
  • Provádění operačních výkonů
  • Administrativní činnost u úrazového pojištění

Doporučujeme:

ulevapronohy.cz
internetový prodej ortopedických pomůcek a výrobků zaměřených na péči o nohy

Terapie

Motto: „Je jednodušší upravit botu na nohu, než nohu do boty.“, J.K.


Léčba deformit nohou se dělí na neoperační (konzervativní) a v případě, že nepřináší konzervativní péče úlevu, je indikována léčba operační. Díky rozvoji anesteziologických postupů lze dnes provést celou řadu operačních výkonů v tzv. svodné, resp. lokální anestezii, kdy se pomocí lokálních anestetik znecitliví jen operovaná oblast. Pacient tak nejen nepodstupuje často nepříjemné injekce do páteře či celkovou anestezii. Navíc může prakticky ihned po zákroku pokračovat v pooperační léčbě doma.

Vzhledem k rozsahu a možnostem dnešní medicíny uvádíme příklady pouze některých diagnóz, O výběru terapie a v případě operace i anestezie rozhoduje lékař po domluvě s pacientem.


Hallux valgus („vbočený palec“, lidově „kostka“)

Konzervativní léčba spočívá především v prevenci  - nošení vhodné a pohodlné obuvi s pevným vedením paty, dostatečným prostorem pro prsty, měkkou  a tvarovanou ortopedickou podrážkou a bezpochyby v kvalitní pedikúře. U lehčích forem někdy pacienti užívají silikonové nebo gumové korektory palce, které se vkládají mezi palec a druhý prst. Korektor může zpomalit progresi vady, nápravu deformity však nelze očekávat. Jeho nesprávná aplikace naopak může vadu zhoršit.

Operačních řešení „vbočeného palce“ je popsáno několik desítek operací. Ortoped vždy musí typ výkonu přizpůsobit věku pacientky a stavu samotného kloubu – úhlové deformity, přítomnost artrózy, přidružená onemocnění, atd. Indikaci k operaci určuje vždy ortoped. Výběr typu operačního výkonu je pak dán stupněm vady a stejně jako jeho provedení náleží do rukou zkušeného operatéra.

Typy operací:

1. na měkkých tkáních (výkony na šlachách, kloubním pouzdru), které však nemívají trvalý efekt
2. na kostech i měkkých tkáních:
a) osteotomie – korekce osy první metatarsální kosti. Výhodou je zachování kloubu, operace však vyžaduje delší dobu léčení a odlehčení po dobu 4 až 5 týdnů.  (Obr. č. 1-4 – SCARF osteotomie řešící vbočený palec a plochonoží zároveň)
b) artrodéza - ztužení kloubu pevným spojením metatarsu a základního kloubu palce, tak, aby došlo k pevnému srůstu těchto kostí (Obr. č. 5 – artrodéza I. MTP kloubu palce nohy)
c) resekční výkony - výhodou této operace je kratší doba léčení, není zde nutnost sádrové fixace, nevýhodou sice může být zkrácení palce a jeho omezená zátěž, obecně mají však tyto operace velmi dobrý efekt (Obr. č. 6)
d) endoprotézy metatarsophalangeálního kloubu palce – pro neúspěch a časné uvolnění se však příliš neprovádějí

Secesní vily

Obr. č. 1 Rtg snímek 2 roky po SCARF osteotomii (jako řešení ploché nohy a vbočeného palce)

Secesní vily

Obr. č. 2 Rtg snímek 2 roky po SCARF osteotomii (jako řešení ploché nohy a vbočeného palce)

Secesní vily

Obr. č. 3 stejná pacientka - ploska nohy 2roky po SCARF osteotomii (znovu vytvořená podélná klenba nohy)

Secesní vily

Obr. č. 4 stejná pacientka - čelní pohled 2roky po SCARF osteotomii pro vbočený palec s podélným plochonožím

Secesní vily

Obr. č. 5 Artrodéza metatarzofalangeálního skloubení palce nohy pomocí 2 paměťových skobek

Secesní vily

Obr. č. 6 Rtg snímek po operaci vbočeného palce - odstranění kloubní plochy základního článku palce nohy

 

Hallux valgus interphalangeus

Ortopedická léčba spočívá ponejvíce v operačním srovnání osy palce a zpevněním kovovým fixačním materiálem (šroubek, skobička).


Hallux rigidus („ztuhlý palec“)

Konzervativní léčba spočívá v ortopedických úpravách, resp. správném výběru obuvi tak, aby při odvalu nohy (druhá fáze kroku, kdy se noha odráží přes palcovou stranu a odtahuje od země) byl základní kloub palce co nejméně zatížen. Možností jsou pevné ortopedické vložky do obuvi, obuv s pevnou podrážkou, či speciální upravená obuv.

Operačních technik je popsána celá řada. Stručně bychom je mohli rozdělit na kloub zachovávající operace (Obr. č. 7, 8) a výkony, u kterých dochází k odstranění kloubních ploch.
Indikace k jednotlivým výkonům odpovídají stupni artrózy kloubu.

Secesní vily

Obr. č. 7 Rtg snímek po zkracovací osteotomii I. zánartní kosti zachovávající kloubní plochy MTP kloubu palce nohy

Secesní vily

Obr. č. 8 Rtg snímek po korekční osteotomii základního článku palce nohy zachovávající kloubní plochy

 

Digitus hammatus („kladívkový prst“)

1. Konzervativní léčba (neoperativní)

Základem je korekce postavení prstů „náplasťovou kličkou“ a přikládání plstěných či náplasťových kroužků nad vystouplé klouby jako prevence tvorby otlaků. Opět lze využít komerčně vyráběné silikonové korektory, individuálně dělané na míru, které se na několik hodin denně vkládají mezi prsty. Doporučuje se nosit prostorná obuv bez vysokých podpatků.

Neoperativní léčba kladívkového prstu často stačí i u dětí, kdy se leukoplastí zafixuje zdeformovaný prst o prst sousední. Již vzniklé otlaky odstraňujeme pedikúrou, změkčujícími mastmi (např. mast salicylová) a speciálními náplastmi, které dostaneme v lékárnách.

2. Operační léčba

Operací kladívkových prstů existuje celá řada, a to jak na kostech, tak měkkých tkáních. Obecně však platí, že resekční (zkracovací) výkony jsou nouzovou variantou a úplná amputace prstu se dělat nesmí. Došlo by ke vbočení palce, ten by tlačil na další prst a kladívková deformita se objeví zase. Také výkony pouze na měkkých tkáních se provádí minimálně, protože vedou často ke vzniku recidiv.

Opět platí, že indikace, provedení a rozsah operačního výkonu patří do rukou zkušeného ortopeda


Pes planus („Plochá noha“, „platfus“)

Základem léčby je kalceotická péče – ortopedické vložky, úpravy obuvi, správný výběr adekvátní obuvi. V indikovaných případech a zejména u sdružených deformit nohou je indikována operační léčba. Indikace i provedení patří do rukou lékaře - ortopeda.

Pes rheumaticus („revmatická noha“)

Jedná se o těžko ovlivnitelné onemocnění, jehož léčba spočívá v rukou specialistů – revmatologů. Ortoped – revmatochirurg - se terapie účastní v okamžiku, kdy otoky, bolesti, deformity a ostatní klinické projevy nereagují na konzervativní (neoperační) léčbu. 

Jakékoli operační řešení u revmatiků je vždy razantnější a rozsahem operačního výkonu radikálnější, než u jinak zdravého pacienta. (Obr. č. 9)

Secesní vily

Obr. č. 9 Rtg snímek po rozsáhlé resekční artroplastice všech MTP skloubení (operace dle Hoffmana) u pacienta s revmatoidní artritidou

 

Digitus quintus supraductus

Léčba spočívá u dětí a lehčích vad v náplasťové fixaci, u těžších vad v operačním odstranění základního článku malíčku a vždy v plastice kůže a měkkých tkání.